” Nina Rung är kriminolog med stor erfarenhet av att inom polisen utreda brott mot barn. Den kunskapen driver henne att ställa väl underbyggda krav på förändringar. Hon är en eldsjäl med en ovanlig tyngd och skärpa!”Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt
 
” Nina Rung är kriminolog med stor erfarenhet av att inom polisen utreda brott mot barn. Den kunskapen driver henne att ställa väl underbyggda krav på förändringar. Hon är en eldsjäl med en ovanlig tyngd och skärpa!”Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt
 

Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Nina Rung www.ninarung.se ninarung.se

Hur jag arbetar med att påverka

Påverkansarbete – genom att delta i den offentliga debatten driver jag opinion i frågor kring barns utsatthet för sexualbrott, bemötandefrågor och det svenska rättssystemet. Målet är färre barn som utsätts, ökad kunskap kring bemötande och ett rättssystem som också tar barnperspektivet. För att samhällsinstanser som polis, vård, skola och rättsväsende ska kunna arbeta förebyggande och förhindra övergrepp krävs kunskap. Kunskap om mekanismer bakom brotten, hur brotten utförs och hur professionella kan uppmärksamma och stötta utsatta. För mitt arbete med frågan är jag utsedd till svensk expert i EU-projektet Judex+, som syftar till implementeringen av ett barnvänligare rättssystem.

Förebyggande arbete – tillsammans med Peter Svensson har jag grundat den ideella föreningen Huskurage. Huskurage är den enda primärpreventiva metod med direkt effekt mot våld i nära relation i Sverige. Huskurage är en metod för att få civilsamhället, närmare bestämt grannar, att agera vid oro för att barn eller vuxna utsätts för våld eller annan typ av omsorgssvikt. Att det är den enda våldsförebyggande metoden har också inneburit att jag sedan våren 2016 driver pilotprojekt med Huskurage för Stockholmspolisen. Genom att få bostadsbolag, föreningar och kommuner att införa Huskurage kan vi tillsammans rädda liv och låta barn växa upp i hem fria från våld!

Kunskapshöjande arbete – jag deltar som expert i frågor om barns rätt, normarbete och förebyggande arbete kring våld och sexualiserat våld hos organisationer och myndigeter. Jag leder utbildningar för samhällsaktörer som länsstyrelser, polisen, kommuner, civilsamhället, ideell sektor och skolor för att öka kunskap. För att kunna bidra till förändring krävs kunskap! Därför deltar jag också sedan sommaren 2016 som expert tillsammans med festivaler och arrangörer för att motverka sexuella ofredanden och sexualbrott i festivalmiljö – och i förlängningen i resten av samhället.

Hur jag arbetar med att påverka

Genom att delta i den offentliga debatten driver jag opinion i frågor kring barns utsatthet för sexualbrott, det svenska rättssystemet, lagstiftning och bemötande. Mitt fokus är hela tiden hur vi ska kunna agera för att färre brott ska begås och för att göra det så krävs att alla delar av samhället arbetar förebyggande. Och för det krävs kunskap. Kunskap om mekanismerna bakom brott, hur brotten ser ut och så främst fokus på de som utövar våld eller sexualiserat våld mot barn och vuxna. För mitt arbete är jag utsedd till svensk expert i EU-projektet Judex+, som syftar till implementeringen av ett barnvänligare rättssystem.

Tillsammans med min partner har jag grundat den ideella föreningen Huskurage. Huskurage är en metod för att få civilsamhället, närmare bestämt grannar, att agera vid oro för att barn eller vuxna utsätts för våld eller annan typ av omsorgssvikt. Det är den enda primärpreventiva metod kring våld i nära relation i Sverige, vilket också inneburit att jag fram till hösten 2017 driver pilotprojekt med Huskurage inom Stockholmspolisen. Genom att sprida och få bostadsbolag, föreningar och bostadsbyggare att införa Huskurage kan vi tillsammans rädda liv och låta barn växa upp i hem fria från våld!

Utöver att driva frågorna och grunda och driva Huskurage, så deltar jag som expert för en rad organisationer och myndigheter samt leder utbildningar för en mängd samhällsaktörer som bland annat Länsstyrelser, polisen, kommuner, civilsamhället och skolor. Sedan sommaren 2016 arbetar jag med festivaler och arrangörer för att motverka sexuella ofredanden och sexualbrott i festivalmiljö.


Allt börjar med kunskap

Allt förändringsarbete börjar med kunskap! För att veta vad en kan och behöver förändra krävs kunskap och ett aktivt medvetandegörande. Med fokus på kunskap och brottsförebyggande verktyg kan vi tillsammans välja vilket samhälle vi vill ha. Det är tillsammans vi kan göra skillnad!

Målgruppsanpassade föreläsningar


Allt börjar med kunskap

Allt förändringsarbete börjar med kunskap! För att veta vad en kan och behöver förändra krävs kunskap och ett aktivt medvetandegörande. Med fokus på kunskap och brottsförebyggande verktyg kan vi tillsammans välja vilket samhälle vi vill ha. Det är tillsammans vi kan göra skillnaden!

Målgruppsanpassade föreläsningar


 

En dag på jobbet med Nina Rung

 

All förändring börjar med ett steg i rätt riktning. Boka en föreläsning med mig så hjälper du många att ta sitt första.


Frågor och bokningar


Nina Rung www.ninarung.se ninarung.se