Hur allt började

2001 började jag engagera mig i frågan om våld och sexualiserat våld kopplat till kön. Jag är utbildad kriminolog och genusvetare och har mångårig erfarenhet av normarbete och prevention kopplat till våld och sexualiserat våld. Under flera år arbetade jag inom kvinnorjoursrörelsen där jag föreläste för unga och professionella om sexualiserat våld.

Tillsammans med Peter Svensson grundade vi föreningen Huskurage för att få fler att agera vid oro för hot, våld eller övergrepp i hemmet. Huskurage är den enda primärpreventiva metod med direkt effekt mot våld i nära relation och används också av Polisen som enda brottsförebyggande verktyg inom detta område.

Under flera års tid har jag debatterat sexualbrott, prevention och bemötande av unga som utsatts för sexualbrott.

De senaste fem åren har jag utrett grovt våld i nära relation samt våld och sexualiserat våld mot barn inom Stockholmspolisen.

Kommuner, skolor, civilsamhället, myndigheter och polis anlitar mig som föreläsare för att ge ökad kunskap om könsnormer, våld i nära relation och sexualiserat våld.

Jag är utsedd till svensk expert inom EU-projektet Judex+ som tillsammans med fem andra EU-länder syftar till implementeringen av ett barnvänligare rättssystem.

Mitt mål är ett jämställt samhälle där alla växer upp fria från våld och övergrepp. Join the movement!

Kontakt

Det går utmärkt att kontakta mig via formuläret på startsidan.

Enligt policy kommer alla kontakter som görs med mig i syfte att trakassera utan undantag att polisanmälas.

Organisationer jag bidrar till

 

Nedan listade organisationer är sådana jag har varit aktiv i eller är det fortfarande. Omfattning av engagemanget är olika från organisation till organisation. Ständigt pågår jakten efter nya experter, eldsjälar, projekt och organisationer att samarbeta och förändra samhället med.

 
 
 
 
 

Pressbilder

 

De här bilderna får endast användas av media och enbart med mitt skriftliga godkännande. Foto: Infinity Studio ska alltid uppges. Klicka på bilderna för högupplöst bild.